icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligstellen

Wanneer blijkt dat de opgegraven objecten ontplofbare oorlogsresten zijn, worden deze veiliggesteld in speciaal door KWS OCE ontworpen opslagunits. Als alle gedetecteerde objecten zijn benaderd en aangetroffen ontplofbare oorlogsresten zijn veiliggesteld, worden deze overgedragen aan de EOD.

Wat houdt het veiligstellen en overdragen van OO in?

Het veiligstellen en overdragen van explosieven houdt in dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat explosieve materialen veilig worden opgeslagen en overgedragen zonder dat ze onbedoeld exploderen. Dit proces omvat het volgen van strikte protocollen en veiligheidsvoorschriften om de risico's van explosies te minimaliseren.

Bij het veiligstellen van explosieven worden deze materialen eerst geïdentificeerd en geregistreerd om vast te stellen welke risico's ze met zich meebrengen. Vervolgens worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om ze op te slaan in een beveiligde opslagunit (VTVS); weg van mensen, kwetsbare inrastructuur of gevaarlijke materialen. Deze opslagfaciliteiten moeten voldoen aan strikte veiligheidsvoorschriften en worden regelmatig door KWS OCE geïnspecteerd en onderhouden.

Bij de overdracht van explosieven aan de EOD moeten de veilggestelde ontplofbare oorlogsresten volgens strikte richtlijnen en procedures worden behandeld om de veiligheid van zowel onze eigen mensen, de EOD als eventueel aanwezig publiek te waarborgen. Om deze reden kunnen aangetroffen ontplofbare oorlogsresten alleen door een ervaren Deskundige in het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (senior OOO-deskundige)  worden overgedragen.

Kortom, het veiligstellen en overdragen van explosieven is een cruciaal proces om de risico's op ongecontroleerde explosies in uw plangebied te minimaliseren en de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen. Na overdracht van de vondsten aan de EOD, worden deze ofwel verwijderd ofwel op gecontroleerde wijze gedetoneerd (vernietigd). Na de overdracht is uw plangebied vrij om de werkzaamheden uit te kunnen voeren èn gereed voor het toekomstig gebruik!