Certificaten

KWS OCE beschikt over het CS-OOO certificaat. Dit certificaat is sinds kort wettelijk verplicht wanneer er explosieven moeten worden opgespoord. Het CS-OOO is de opvolging van het eerdere WSCS-OCE welke sinds 2012 van kracht was. Het CS-OOO maakt onderdeel uit van het stelsel van wettelijk verplichte certificatie conform het Arbobesluit. Binnen dit stelsel werken betrokken sectoren de globale wettelijke eisen zelf uit in werkveld specifieke certificatieschema's. Het CS-OOO bevat de proceseisen voor opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten. Voor het uitvoeren van vooronderzoeken en risicoanalyses geldt het private certificatieschema 'Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten' (CS-VROO).