20190416 Breskens EODD bom explosie 002-015.jpg

KWS OCE zorgt voor bodemveiligheid

Zodat u aan uw wettelijke verantwoording kunt voldoen, namelijk zorgen voor een vellige werk- en woonomgeving.

Een veilige bodem zonder explosieven: uw verantwoording, onze zorg

Achtergebleven explosieven (of ontplofbare oorlogsresten) uit de Tweede Wereldoorlog zijn uiteraard uit den boze. KWS OCE ontzorgt u en in overleg met u, stap voor stap, transparant en altijd volgens het principe 'afspraak is afspraak'.

Certificaten

KWS OCE beschikt over het CS-OOO certificaat. Dit certificaat is sinds kort wettelijk verplicht wanneer er explosieven moeten worden opgespoord. Het CS-OOO is de opvolging van het eerdere WSCS-OCE welke sinds 2012 van kracht was. Het CS-OOO maakt onderdeel uit van het stelsel van wettelijk verplichte certificatie conform het Arbobesluit. Binnen dit stelsel werken betrokken sectoren de globale wettelijke eisen zelf uit in werkveld specifieke certificatieschema's. Het CS-OOO bevat de proceseisen voor opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten. Voor het uitvoeren van vooronderzoeken en risicoanalyses geldt het private certificatieschema 'Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten' (CS-VROO).

KWS OCE The National Archives in Geoinsight.jpg

Geoinsight

GeoInSight:

Quickscans, Informatieportalen en Databeheer voor Ontplofbare Oorlogsresten

Bij de ontwikkeling van uw project locatie is het van belang om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de status van het thema Ontplofbare Oorlogsresten. Om u hierbij te kunnen helpen, presenteren wij u een uniek middel. Het door onszelf ontwikkelde bodemplatform 'GeoInSight'.

Lees meer