Maasbracht2.png

Moderniseren MBT 380 kV Maasbracht

TenneT gaat de bestaande MBT 380 kV Maasbracht gelegen aan de Linnerweg moderniseren en uitbreiden. Het Limburgse hoogspanningsstation is gebouwd in 1967, als eerste fase van het 380 kV-hoogspanningsnet. De huidige conditie van het hoogspanningsstation is slecht en veel primaire en secundaire componenten zijn aan het einde van hun levensduur. Daarnaast vertonen enkele scheiders en secundaire bekabeling storingen. Deze omstandigheden vormen risico’s in het 380 kV-hoogspanningsnet dat maatregelen vereist zijn. Hierbij worden ook maatregelen getroffen aan het bestaande 150 kV-station en de aanhangende 380 kV en 150 kV-lijnen.

Aan de hand van een vooronderzoek opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) is bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten. Daarnaast is er gekeken waar in de bodem deze risico’s zich bevinden.

Onderzoek

In opdracht van Visser & Smit Hanab BV heeft KWS OCE onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• Graven proefsleuven t.b.v. inventarisatie kabels- en leidingen;
• (Non-) realtime oppervlaktedetectie tot maximaal 2,50 – mv ten tijde WOII;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.