Website OCE 1.JPG

Detectie als essentieel onderdeel van uw bodemonderzoek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel explosieven en munitie gebruikt die nooit zijn ontploft. Deze onontplofte oorlogsresten vormen nog steeds een gevaar voor mens en milieu. Als er tijdens een bodemingreep per ongeluk zo'n explosief wordt geraakt of door trillingen beinvloed, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties en grote schade. Daarom is het van groot belang om voorafgaand aan de bodemingreep te onderzoeken of er ontplofbare oorlogsresten in de bodem aanwezig zijn.

Oppervlaktedetectie en dieptedetectie als specialisme

Het detecteren van deze resten kan op verschillende manieren gebeuren. KWS OCE is gespecialiseerd in het opsporen van explosieven en munitie in de bodem. Door gebruik te maken van moderne detectietechnieken, zoals magnetometrie en grondradar, kan KWS OCE zeer nauwkeurig bepalen of de vermoede ontplofbare oorlogsresten uit het historisch vooronderzoek daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn. Naast verschillende technieken, kan KWS OCE explosieven detecteren vanaf het maaiveld (oppervlaktedetectie) of door middel van sonderingen (dieptedetectie). Doordat KWS OCE beschikt over gepatenteerde detectietechnieken zijn we bovendien in staat om tot tientallen meters diep te detecteren èn dit bovendien snel en vakkundig voor u uit te voeren.

Wie kan of mag er detecteren?

Het inschakelen van KWS OCE als specialistisch en gecertificeerd bedrijf voor het detecteren van ontplofbare oorlogsresten voordat je begint met graven, kan veel problemen voorkomen. Zo voorkom je niet alleen gevaarlijke situaties, maar ook vertragingen en extra kosten. Bovendien draag je op deze manier bij aan de veiligheid van jouw (werk)omgeving. Detectiewerkzaamheden en de interpretatie van de meetgegevens kan en mag alleen uitgevoerd worden wanneer een opsporingsbedrijf bevoegd is aan de hand van het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). KWS OCE heeft dit certificaat èn beschikt bovendien over vakkundig en ervaren specialisten die de detectiegegevens op het zoekdoel kunnen interpreteren. Aantoonbare kennis en ervaring, die er voor zorgen dat zo min mogelijk ongevaarlijke objecten worden ontgraven en de oorlogsresten zo direct mogelijk worden benaderd en veiliggesteld. 

Detectie voorkomt hoge opsporingskosten en vergoot uw (project)zekerheid

Het detecteren van ontplofbare oorlogsresten in verdacht gebied voordat er bodemingrepen uitgevoerd gaan worden is dus van essentieel belang. Het voorkomt gevaarlijke situaties, vertragingen en extra kosten en draagt bij aan de veiligheid van jouw plangebied. Werkzaamheden gepland in verdacht gebied? Schakel dan altijd een specialistisch bedrijf als KWS OCE in om deze detectie uit te voeren voordat er graafwerkzaamheden of boringen uitgevoerd worden.

Inzicht in het risico op de aanwezigheid van explosieven in uw bodem door middel van detectie? Neem gerust contact met ons op...