Droomparken3.png

Uitbreiding Droomparken Breskens

In de voorbereiding voor de werkzaamheden voor de uitbreiding van Droomparken Breskens is KWS OCE door RHO Adviseurs ingeschakeld om een explosievenonderzoek te doen.

Vanaf oktober 2021 heeft KWS OCE diverse opsporingswerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in opdracht van Droomparken /EuroParcs. De werkzaamheden zijn uitgevoerd om eventuele achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog te verwijderen. In dit gebied hebben in de periode 1944-1945 diverse bombardementen, grondgevechten en artilleriebeschietingen plaatsgevonden. Daarom is er voorafgaand aan de geplande bouwwerkzaamheden uitgegaan van een verhoogde kans op het aantreffen van niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Uitdaging

Voor KWS OCE was dit project een mooie uitdaging, het overgrote deel van de werkzaamheden bestond uit analoge- en digitale opsporingswerkzaamheden. De werkzaamheden waren complex vanwege de vele munitiesoorten die werden verwacht en de vele obstakels in het terrein zoals onbekende kabels en leidingen, oude putten, en funderingsresten.

Vliegtuigbom

Dat de werkzaamheden niet voor niets zijn geweest, blijkt wel uit de 500lbs MC (Geallieerd) vliegtuig bom. Deze vliegtuigbom in goede orde overgedragen aan de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD), en zal op een later tijdstip ontmantelt en vernietigt worden.