Stationsgebied EDE.jpg

Stationsgebied Ede

ProRail vernieuwt samen met de gemeente Ede en de NS het station en het stationsgebied in Ede. Doelstelling is het realiseren van een moderne ‘OV-knoop’: een plek waar men probleemloos en snel kan overstappen op trein, bus, taxi en ander vervoer. De nieuwe overzichtelijke en veilige spoorzone wordt hét visitekaartje van Ede.

WOII

Ede is tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) zwaar getroffen door oorlogsgeweld. De ervaring leert dat als gevolg van oorlogshandelingen en de voormalige militaire aanwezigheid van Nederlandse militaire eenheden, op tal van plaatsen in de gemeente nog Ontplofbare Oorlogsresten uit WOII in de bodem zijn achtergebleven.

Op basis van dit gemeente breed vooronderzoek is geconcludeerd dat grote delen van het stationsgebied worden aangemerkt als primair verdacht voor achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten. Primair verdacht, omdat voor het vooronderzoek in samenspraak met de gemeente nog geen onderzoek is gedaan naar werkzaamheden die al eerder na WOII zijn uitgevoerd en waardoor primair als verdacht aangemerkte gebieden mogelijk ingeperkt kunnen worden. Omdat het vooronderzoek voor de gehele gemeente is uitgevoerd, is de verticale afbakening van verdachte gebieden nog niet bepaald. Dit wordt per project nauwkeurig bepaald op basis van de specifieke bodemopbouw op de betreffende locatie en de fysieke gesteldheid van het aardoppervlak binnen dit gebied ten tijde van WOII.

Opdracht

Aannemerscombinatie EdesPoort, bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen vestiging Arnhem, heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft tot doel eventueel aanwezige OO op te sporen en te verwijderen, zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden door de opdrachtgever binnen een veilige werkomgeving uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• Realtime en non realtime oppervlaktedetectie;
• Begeleiden sonderingen deels vrijgave middels Sensys SBL 10 of handmatig voorboren met edelmanboor;
• Realtime dieptedetectie;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Gecontroleerd ontgraven;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.