Coevorden1.png

Woningbouw Coevorden

Op het terrein van een voormalige aardappelmeelfabriek in de gemeente Coevorden worden door Koenen Bouw dertig nieuwe woningen gebouwd. De geplande woningbouw, het infrastructurele onderhoud en de beheerwerkzaamheden liggen binnen verdacht gebied aan de Grambergerstraat.

Naar aanleiding van onderzoek door KWS OCE en Xplosure staat voldoende vast dat er binnen het onderzoeksgebied nog blindgangers aanwezig kunnen zijn. Het feit dat er binnen het plangebied één van de afgeworpen bommen daadwerkelijk is gedetoneerd bevestigd de conclusie van de luchtfotoanalyse. Het plangebied lag in de gebombardeerde vluchtlijn. Daarnaast wordt in verschillende, primaire bronnen aangegeven dat het mogelijk is dat er zich op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek nog blindgangers bevinden.

Koenen Bouw heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied. Met als doel het opsporen en verwijderen van aanwezige OO, zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• (Non-)realtime oppervlaktedetectie;
• Begeleiden sonderingen;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.