Nieuwe diensten KWS OCE: explosievenopsporing van A tot Z

KWS OCE Luchtfotoanalyse.jpg

Binnen VolkerWessels wordt veel aandacht gegeven aan  (arbo)veiligheid. We werken dan ook allemaal volgens het principe ‘we werken veilig, of we werken niet’. Bij dit uitgangspunt is het van groot belang dat er niet in een gebied gewerkt wordt waar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Niet alleen voor de geplande werkzaamheden zelf, maar ook voor het toekomstig gebruik van het gebied zijn explosieven (of ontplofbare oorlogsresten) in de bodem geen optie.

Dat veiligheid op het gebied van explosieven belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat het sinds vorig jaar wettelijk verplicht is om vóór bodemroerende werkzaamheden minimaal een oriënterend onderzoek uit te laten voeren. Als uit deze oriëntatie blijkt dat de aanwezigheid van explosieven niet kan worden uitgesloten, dan is er een (arbo)wettelijke verplichting om vervolgonderzoek uit te laten voeren.

Om onze interne èn externe opdrachtgevers op dit gebied nog beter en sneller te kunnen ontzorgen, is KWS OCE onlangs versterkt met twee bekende gezichten uit de explosieven opsporingsbranche: Tijs Kleuters en Caspar Neelen. Zowel Tijs als Caspar hebben ruime kennis en ervaring met het uitvoeren van gebiedsoriëntaties, (historische) vooronderzoeken en risicoanalyses en kunnen deze informatie verwerken tot een inzichtelijk rapport, kaartmateriaal of een toegankelijk en overzichtelijk Geografisch Informatiesysteem (GIS).

Doordat KWS OCE al vanaf de planfase bij een project betrokken kan worden, worden de risico’s en kansen op het gebied van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) direct inzichtelijk. Soms volstaat een oriëntatie of vooronderzoek en soms is opsporing de meest efficiënte keuze. Doordat KWS OCE nu alle facetten van de explosieven opsporing in eigen huis heeft, kan er nog sneller en project specifieker geschakeld worden. Wel zo veilig èn overzichtelijk!

Mocht je meer willen weten over onze ‘A tot Z’ aanpak in het algemeen, of de meerwaarde van de onderzoeksfasen oriënterend onderzoek, vooronderzoek, risicoanalyse of GIS in het bijzonder? Neem contact op met Tijs Kleuters (tkleuters@kws.nl of 06-11568950). Heb je vragen over het opsporen van explosieven door middel van detectie of ontgraving? Neem dan gerust contact op met Dennis Smink (dsmink@kws.nl of 06-22968628).