KWS OCE vindt Duitse afwerpmunitie bij dijkverbeteringsproject

Opsporingsbedrijf KWS OCE is verheugd om een belangrijke gebeurtenis met jullie te delen die heeft plaatsgevonden tijdens ons dijkverbeteringsproject Mark-Dintel-Vliet. Het project voeren wij uit als onderdeel van KWS Infra BV en in nauwe samenwerking met Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV. Onze opdrachtgever en initiatiefnemer van de dijkverbetering is het Waterschap Brabantse Delta.

KWS OCE - 50 kilogram afwerpmunitie (Duits).jpg
KWS OCE - 50 kilogram afwerpmunitie (Duits).jpg

Veiligheid, maar geen stagnatie

Tijdens onze gezamenlijke inspanningen om de dijken veiliger te maken, hebben we vandaag een belangrijke vondst gedaan: naast twee Amerikaanse brisantgranaten (kaliber 105mm) vonden we een Duitse vliegtuigbom van het kaliber 50 kilogram uit de Tweede Wereldoorlog.

De opsporing van ontplofbare oorlogsresten is van groot belang om de veiligheid van onze medewerkers en de directe omgeving te waarborgen. Naast een veiligheidsrisico, zorgt het onverwacht aantreffen van munitieartikelen voor een tweede risico: vertraging van de werkzaamheden en dus een kans op vertraging van het project. De voortijdige ontdekking van de 50 kilogram bom door opsporingsbedrijf KWS OCE is een bewijs van het belang van de uitgevoerde opsporingsactiviteiten.

KWS OCE - detonatievoorbereidingen EOD.jpg

Vanmiddag ontgraven, nu al vernietigd

Onze experts hebben vanmiddag uiteraard met uiterste voorzichtigheid en conform de geldende protocollen gehandeld. Na de identificatie van de bom hebben we onmiddellijk de vereiste veiligheidsmaatregelen getroffen en samengewerkt met de betrokken autoriteiten om ervoor te zorgen dat er geen enkel risico was voor de lokale gemeenschap en het aanwezige personeel. Dankzij de goed gecoördineerde inspanningen van alle betrokkenen is de bom veilig en zonder incidenten door de Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie (EOD) veiliggesteld.

KWS OCE - Amerikaanse brisantgranaten van 105mm.jpg

Samen kom je verder

Graag willen we onze dank uitspreken aan zowel het Waterschap Brabantse Delta als aan onze partners KWS Infra BV en Martens en Van Oord voor hun vertrouwen in KWS OCE en voor onze nauwe samenwerking gedurende het hele project. Samen werken we aan de bescherming van onze omgeving: zowel op het gebied van dijkverbetering als op het gebied van ontplofbare oorlogsresten.

Wilt u meer informatie over hoe wij ook uw project veilig en vlot kunnen begeleiden? Neemt u dan gerust contact met ons op via LinkedIn of via onze website. U kunt uiteraard ook even bellen met onze projectleider Dennis Smink, via 06-22968628