RTV Drenthe interviewt KWS OCE over Opsporingswerkzaamheden naar Ontplofbare Oorlogsresten

Op 25 augustus heeft RTV Drenthe een exclusief interview gehouden met de projectleider van KWS OCE: Dennis Smink. Het interview richtte zich op de lopende opsporingswerkzaamheden naar ontplofbare oorlogsresten die KWS OCE uitvoert op het Holtingerveld, nabij de plaats Havelte in Drenthe.

KWS OCE - Holtingerveld munitievondsten (004).jpg
KWS OCE - Fliegerhorst Havelte (1944).jpg
Luchtopname van de Royal Airforce van het gebombardeerde vliegveld bij Havelte (najaar 1944). Op het beelddetail zijn tientallen stippen te zien. Al deze stippen zijn locaties waar zich bomkraters hebben bevonden.

Het Holtingerveld tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op deze plek bevond zich tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse vliegbasis ‘Fliegerhorst Havelte’, welke door de Geallieerde luchtmachten in de jaren 1940-1945 meermaals gebombardeerd is. Tegenwoordig is het Holtingerveld een indrukwekkend Natura 2000 gebied waar natuurbeheersmaatregelen uitgevoerd zullen gaan worden. De opdracht om het gebied op de aanwezigheid van achtergebleven explosieven uit de oorlog te onderzoeken, voert KWS OCE uit in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.

KWS OCE - Holtingerveld munitievondsten (002).JPG
Opgespoorde vliegtuigbom van het kaliber 20lbs. Van dit kaliber zijn er tot nu toe zes aangetroffen en in speciale opslagunits door KWS OCE veiliggesteld.

Waarom opsporing op het Holtingerveld?

Dennis Smink deelde tijdens het interview inzichten over de noodzaak voor het onderzoek en de cruciale rol die explosievenopsporing speelt om het gebied veilig te maken voordat er bodemingrepen plaats gaan vinden. Met een team van specialisten en geavanceerde technologieën voert KWS OCE grondige analyses, metingen en opgravingen uit om potentieel gevaarlijke oorlogsresten op te sporen en veilig te stellen. In een later stadium zullen de gevonden oorlogsresten worden vernietigd door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie.

De opsporingswerkzaamheden vinden plaats binnen het kader van het Natura2000-programma, waardoor de biodiversiteit van 'Het Holtingerveld' behouden blijft. Het streven is om het gebied vrij te maken van explosieven zodat:

  • de geplande natuurbeheersmaatregelen veilig uitgevoerd kunnen worden;
  • de kans op stagnatie door onverwachte vondsten van munitie tijdens de uitvoering geminimaliseerd wordt;
  • er voor de toekomst een veiliger omgeving gecreëerd wordt.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project en de wijze waarop wij onze opdrachtgever Staatsbosbeeer met onze werkzaamheden ondersteunen, kunt u contact opnemen met Dennis Smink via dsmink@kws.nl of 06 22 96 86 28. We bedanken RTV Drenthe voor het prettige interview en kijken uit naar de succesvolle afronding van dit mooie project in 'Het Holtingerveld'.

Het gesprek van Dennis kunt u terugluisteren met behulp van deze link voor de video of deze link voor het geluidsfragment