icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Gendt

Gendste Waard

K3Delta heeft samen met Staatsbosbeheer, steenfabriek De Zandberg (behorend bij het Rodruza concern) en de gezamenlijke eigenaren van verschillende gronden in de uiterwaard, het plan opgevat voor een integrale herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard. K3Delta heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft als doel eventueel aanwezige OO op te sporen en te verwijderen zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever, zonder gevaar voor de openbare orde, veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden.

Locatie
Gendste Waard
Werkzaamheden
Opsporing ontplofbare oorlogsresten
OCE - Project Gendtse Waard te Gendt 2.jpg

Detectie en benadering ontplofbare oorlogsresten (OO)

De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• (Non-)realtime oppervlaktedetectie;
• (Non-)realtime waterbodemdetectie;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.

Aangetroffen: 2 Fragmentatiebommen van 260 lb met neusbuis AN 103 serie gewapend, Nationaliteit USA