Plan OCE Burg 2.jpg

Plan Burghkwartier

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft het voornemen om ter plaatse van de bestaande woningen aan de Burgemeester H.A. Callenfelsstraat en L. van Houtestraat zorgwoningen te realiseren. De totale oppervlakte van het plangebied is 3.710m2. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied.

Detectie en benadering ontplofbare oorlogsresten (OO)

Het onderzoek heeft als doel eventueel aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten op te sporen en te verwijderen, zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever, zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie, uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem.

De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• (Non-)realtime oppervlaktedetectie;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Archeologische begeleiding/samenwerking met Vestigia BV uit Amersfoort 
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.

 

Aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten:
• 1 stuks Brisantgranaat van 25 ponder met Schokbuis No.117 verschoten Engels
• 1 stuks Rookgranaat van 25 ponder met Tijdschokbuis No 221 verschoten (leeg) Engels
• 1 stuks Antitankbrisantgranaat schot panzerfaust 60M met schokbuis 8003 Duits
• 1 stuks Brisantgranaat van 20mm met schokbuis No.253 verschoten Engels
• 1 stuks Lanceerbuis t.b.v Panzerfaust 30M Engels
• 20 stuks Klein Kaliber Munitie Frans