ROAG Emplacement.jpg

ROAG Emplacement te Arnhem

Door NS worden voorbereidingen getroffen om op de locatie “Arnhem Goederen” een nieuw opstelterrein te realiseren. Doordat binnen het gebied mogelijk sprake is van achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog, heeft Armaex een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat nader opsporingsonderzoek naar CE noodzakelijk is.

VolkerWessels-onderneming VolkerRail heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft tot doel eventueel aanwezige CE op te sporen en te verwijderen zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De vrijgekomen (vervuilde) grond zal worden gezeefd (op basis van munitie) en op een nader te bepalen locatie binnen het werkterrein in depot worden gezet. De sterk verontreinigde grond zal worden afgevoerd, de overige grond zal op de locatie worden hergebruikt. 

De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden
• (Non-)realtime oppervlaktedetectie
• Zeefwerkzaamheden middels munitiescheidingsinstallatie (MSI) met zeefdek 30mm/35mm t.b.v. CE onderzoek
• Interpreteren en verwerken van meetdata
• Gecontroleerd ontgraven
• Benaderen van eventuele significante objecten
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering