VGP Park Nederland.png

VGP Park Nederland 3 B.V.

In Oosterhout staat de bouw van grootschalig logistiek- en distributiecentrum VGP Park Nederland 3 B.V. op de planning. Voorafgaand aan de geplande bouw- en civieltechnische werkzaamheden zijn er in 2021 en 2022 bureau- en opsporingsonderzoeken gedaan binnen hetzelfde ontwikkelingsgebied (Park15 te Oosterhout). Tijdens deze onderzoeken is vastgesteld dat er militaire stellingen aanwezig zijn geweest, waardoor er in het opsporingsgebied sprake kan zijn van achtergelaten munitieartikelen.

Daarnaast is er naast deze studies door Xplosure vastgesteld waar er zich in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden munitie gerelateerde risico’s voordoen.

Naar aanleiding van de gevonden risico’s heeft KWS OCE, in opdracht van VGP Park Nederland 3 B.V., gezocht naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het opsporingsgebied. Dit onderzoek heeft tot doel om eventueel aanwezige OO op te sporen én te verwijderen. Zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden;
• Realtime en Non-realtime oppervlaktedetectie;
• Interpreteren en verwerken van meetdata;
• Benaderen van eventuele significante objecten;
• Gecontroleerd ontgraven;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.

Tijdens de benaderwerkzaamheden van de eerste significante objecten en verstoorde gebieden zijn reeds onderstaande aangetroffen.