20190416 Breskens EODD bom explosie 002-015.jpg

Waterdunen: kreekverbindingen en bruggen

Bij de werkzaamheden in het toekomstige natuur- en recreatiegebied 'Waterdunen' bij Breskens, heeft OCE tijdens de voorbereidende werkzaamheden het gebied onderzocht en vrijgemaakt van niet-gesprongen explosieven.

Detectie en benadering conventionele explosieven

Tijdens het onderzoek detecteerden de medewerkers van OCE een zogenoemde duizendponder uit de Tweede Wereldoorlog. Na het lokaliseren van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het explosief veiliggesteld. De EOD en hulpdiensten hebben de bom na het toeristenseizoen tot ontploffing gebracht. Bij het graven van de kreken voor de Waterdunen werden eerder ook al twee vliegtuigbommen gevonden. Die werden later probleemloos geruimd. Het ging toen om vijfhonderdponders.

 

Samenwerking met 'KWS-zusjes' Aquavia en Romers

OCE voert het werk samen met KWS-zusterbedrijven Romers Grondverzet (verwijderen huidige infra) en Aquavia (realisatie van de loopbruggen) uit. Na de realisatie van deze werkzaamheden heeft het water van de Westerschelde vrij spel in het gebied en ontstaat een getij van circa 0,5 meter. Een getijdeduiker zorgt voor deze getijdebeweging en kan bij extreem weer het gebied afsluiten van de Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Natuur & mens

Afgelopen juli zijn de werkzaamheden gestart. Na het verwijderen van vervallen kabels en leidingen heeft OCE het gebied onderzocht en vrijgemaakt van niet-gesprongen explosieven. Romers Grondverzet is vervolgens aan de slag gegaan met verwijderen van de wegen, inclusief de funderingen die zich buiten de transportbaan bevinden. De vrijkomende materialen zijn op locatie gebroken, gekeurd en hergebruikt op andere projecten.

De eilanden zijn eind november gerealiseerd met de vrijkomende grond uit het tracé naast de transportbaan (fietspaden, bermen e.d.). Nadat deze grond voldoende gezet is, brengt Romers Grondverzet een toplaag van zand aan, zodat de eilanden een natuurlijk karakter krijgen. Aquavia is inmiddels gestart met de aanleg van de bruggen en naar verwachting is dit in het voorjaar gereed. De brugelementen worden prefab aangevoerd en op locatie gemonteerd. In totaal legt Aquavia zes voetgangersbruggen aan in het gebied met een totale lengte van 463 meter. Omdat Waterdunen een gebied wordt dat recreatie en natuur combineert, worden op de loopbruggen vogelschermen geplaatst om de toekomstige natuur zo min mogelijk te verstoren.

In de laatste fase van het project worden de resterende wegen (transportbaan) verwijderd en verwerkt in het laatste eiland. In deze fase worden ook de kreken definitief met elkaar verbonden en is het gebied gereed voor ingebruikname van natuur en mens en kan het getij zijn werk gaan doen.