IMG-20200617-WA0002.jpg

Windpark Oosterhorn

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vijf windparken in de provincie. De bouw van deze windparken wordt uitgevoerd door VolkerWessels-onderneming Van Hattum en Blankevoort en wordt gedaan in opdracht van Millenergy VOF. KWS OCE heeft daarbij de opdracht gekregen voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven.

KWS OCE heeft de opdracht gekregen voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft tot doel eventueel aanwezige CE op te sporen en te verwijderen, zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem en bestaan in hoofdzaak uit:

 

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • (Non-)realtime oppervlaktedetectie
  • Realtime dieptedetectie
  • Interpreteren en verwerken van meetdata
  • Benaderen van eventuele significante objecten
  • Opstellen van een proces-verbaal van oplevering