Een explosieve vondst bij naoorlogs geroerde bodem

KWS OCE voert momenteel bodemonderzoek uit in opdracht van de Provincie Gelderland en Gebr. Van Kessel in de gemeente Maasdriel. Hierbij kwamen onze explosievenexperts direct in actie door een zorgwekkende situatie: er was een granaat aangetroffen direct naast naoorlogs aangelegde kabels en leidingen.

KWS OCE - Explosief Maasdriel (02).jpg

Graafbegeleiding voor arboveiligheid

Bij het vaststellen van de kans op het aantreffen van explosieven in of direct grenzend aan naoorlogs aangelegde ondergrondse infrastructuur, wordt de kans om ontplofbare oorlogsresten aan te treffen vaak als zeer klein ingeschat. Zeer klein, dus niet uit te sluiten blijkt uit de meest recente vondst. De vondst van het explosief had door haar instabiele ontsteker:

  • De granaat had bij ontploffen schade aan de kabels en leidingen kunnen veroorzaken
  • een gevaar kunnen zijn voor (werk)mensen die in de buurt waren.

Goed dus dat de Provincie Gelderland en Gebr. Van Kessel het zekere voor het onzekere hebben genomen en de graafwerkzaamheden in Maasdriel hebben laten begeleiden door KWS OCE. Door onze aanwezigheid en begeleiding konden onze explosievenexperts snel en effectief handelen en hebben we de granaat op een verantwoorde manier veiliggesteld. Met de juiste kennis en middelen hebben we de situatie onder controle gekregen, hebben we stagnatie van het werk voorkomen en de directe omgeving veilig gehouden.

Graven bij ondergrondse infra: wat nu?

Het is belangrijk om te beseffen dat dit soort situaties niet alleen in de gemeente Maasdriel kunnen voorkomen. Overal zijn er plekken waar naoorlogse infrastructuur direct naast potentieel gevaarlijke objecten kunnen liggen. Het is daarom van belang dat we ons bewust zijn van deze risico's, soms hoe klein dan ook, en dat we in staat zijn om snel en adequaat te reageren op mogelijke munitievondsten.

Soms is daarbij een simpel werkprotocol het juiste advies en soms is graafbegeleiding of opsporing de meest efficiënte keuze. KWS OCE help u met het nemen van deze juiste keuze. Want een veilige werkomgeving is de verantwoordelijkheid van u als opdrachtgever, maar onze expertise.

Gaat u bodemingrepen uit (laten) voeren en bent u er niet zeker van dat de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uitgesloten kan worden? Vraag het de explosievenexperts van KWS OCE voor een locatie specifiek advies. Stuur gerust een mailtje via de contactpagina van onze website of mail naar oce@kws.nl

KWS OCE - Explosief Maasdriel (02).jpg